Balvert Betontaal BV draagt haar branchevereniging Vereniging Wapeningstaal Nederland (VWN) een warm hart toe en bouwt aankomende jaren mede aan de vernieuwde vakopleiding in ons mooie vakspecialisme “Betonstaal verwerken”. Balvert is op zoek naar leerling betonstaalverwerkers (zij instromers) voor onze vakopleiding. Door de inzet van goed opgeleide vakmensen kan Balvert Betonstaal BV haar kwaliteit behouden en borgen voor de toekomst.

De VWN heeft in haar samenwerking tezamen met ROC Soma college en Civilion meegedongen naar de ProMotor award en zijn hierbij in de top 5 beland van beste voorbeelden van publiek- private samenwerking. Lees verder hieronder….aangaande deze mooie prestatie voor het samenwerkingsverband