Wij staan met een Interview in de Nieuwsbrief van de VWN; Statushouders aan het werk in de wapeningsbranche.