Tijdens het bewerken van metaal ontstaan door lassen, rook en gas welke als verontreinigende stoffen geclassificeerd worden. Lasrook is dus schadelijk voor de gezondheid en heeft deels kankerverwekkende en genoomveranderende uitwerkingen.

Wij hebben in december nieuwe lasrookafzuigsystemen geinstaleerd in onze wapeningscentrale, dus kunnen wij 2021 lekker fris en gezond beginnen!